Logg inn:

Vi trenger illusjonens makt for å bedre skakkjørte barnehager.
Knut Rune Johansson, Tirsdag 10. oktober 2017.

Er politisk korrekthet i ferd med å utvanne innholdet i barnehagen? Vil vi ha stabile rammebetingelser bygd på harde verdier som penger og materiell.

Vi har denne debatten gående om barnehagens innhold og læringssyn, syn på leken og dens betydning. Som til syvende og sist ender opp i spørsmålet om hva vi vil med barn og hvordan vi skal oppnå det vi vil.

Barnehagene kommer alltid på etterskudd og i forsvar når politikere kommer med endringsforslag.

Mye av årsaken ligger i at vi står for de myke verdier. Utad går barnehagen for en tilnærming til barnet som er mer idealistisk og verdibasert. Vi liker i hvert fall å tro det. Videre ser vi på verden som mer foranderlig enn politikere. Vi ser på strømninger i samfunnet og ønsker en kollektiv kraft som kan gjøre nødvendige endringer til barns beste. Vi opplever noen ganger barnehager som har stort håp for barn, begeistrende voksne, og en sterk tro på at fjell kan flyttes. Eneste skår i gleden er at dette burde gjelder alle barnehager, men slik er det dessverre ikke.

 

For å oppnå de resultater vi vil i møte med politikere er at vi først og fremst innser de faktiske forhold om barnehagens ståsted i samfunnet i dag. For deretter å treffe noen tiltak som endrer det bestående ved:

  1. At vi barnehageansatte setter dagsorden i møte med politikere. Vi må være først ute i møte med utfordringer slik at vi benytter en retorikk som legger premissene for møte med politikere. I dag er det slik at vi kommer inn i etterkant på politikeres arena hvor dagsorden og retorikken er satt.

Vi aksepterer i utgangspunktet harde verdier som penger og materiell.

Vi benytter begreper som råder i finans- og pengemarkeder. Eksempler på dette er at vi snakker om betalere, brukere, kunder, varer osv.

Vi må leve etter føre var prinsippet, og kjenne på strømninger i folket og blant fagfolk om hva som er til barns beste. Så må vi bruke dette i pågående debatter og diskusjoner. Da vil politikere lytte til oss fordi de vil tjene folket. Der er de kjøpt og betalt. 

I den pågående debatten om lek og læring kommuniserer vi via ulike kanaler og derfor forbi hverandre. Politikere ser leken som nyttig for læring, og de hører kanskje at vi sier læring når vi snakker om lek. Hva vi mener om lekens betydning er da allerede definert i det offentlige rom ved at leken har kun betydning i sammenheng med læring. Da er premissene for diskusjonen lagt. Vi evner ikke å heve barns status, vår egen status og barnehagens status i samfunnet. Vi blir satt sjakk matt.

  1. At vi etablerer nye arenaer hvor gamle strukturer, makt og beslutninger ikke lenger er så gjennomgående og gjeldende. Et opprør til barns beste hvor man snakker om den norske barnehagedrømmen i et samfunns- og individperspektiv. Dette på en slik måte at vi får de beste folka på laget som kan heve barnehagens status og popularitet.

Her må barnehagen ha hjelp fra de som kjenner maktens irrganger. Det nytter ikke med tause barnehageopprør. Hadde vi hatt den hadde vi vært et helt annet sted i dag, også hva gjelder barnehagens kvalitet for barna.

 

Kanskje må vi innse at markedsføringen har vært for dårlig, og at vi har vært for usynlige med vår agenda og våre resultater som bygger på myke verdier. Synet på mennesket som produktive nyttedyr ekskluderer barn og de eldre fra å bli budsjettvinnere. Hadde det ikke vært behov for at kvinner skulle ut i jobb ville kun få prosent av norske barn gått i barnehager.

  1. At vi i barnehagene må tenke vidt og bredt for å gjøre endringer. Endringer som ryster samfunnets syn på barnehager. Vi må flytte grenser for hva vi sier offentlig, og vi må stå opp for de faktiske forhold. Blant annet om at barnehagene har et nærmest uendelig mangfold hva innhold og kvalitet angår.

For å unngå at vi ikke blir tatt med buksene nede må vi feie for egen dør Vi må ta tak i det som ikke fungerer i barnehagene også.

  1. Styrer må rydde i egne barnehager for å få de beste ansatte. Ikke late som at alt er bra, og ikke våge å ta tak i det som fungerer dårlig. Det er også åpenbart at noen barnehageansatte er for dårlig kvalifisert og for lite kompetente til jobben.
DIN KOMMENTAR
 
 
 
Knut Rune Johansson
Jeg har et skråblikk på barnehagen. Har alltid ønsket å utfordre etablerte sannheter, og er opptatt av at vi alle viser mot og risiko for å lykkes i arbeidet med barna. Jeg ønsker å få slutt på at det som er til barns beste blir definert ut i fra hva som er de voksnes behov og ønsker for seg selv. Jeg er ingen pausefisk, og jeg vil ha kollegaer som tenker sjøl. Utdannet førskolelærer i 1979. Har eksamener fra ledelse og bedriftsøkonmiske fag på BI, høyskoleutdanning i veiledning, prosjektarbeid og offentlig forvaltning. Hatt styreverv i bedrifter og idealistiske organisasjoner. Mange år med skiftarbeid i fabrikk, og i databransjen. 30 år som barnehagelærer og styrer i barnehager, offentlige og private. Skrevet 4 bøker hvor blant annet en handler om modig ledelse i barnehagen og en annen handler om hva vi vil med barn.
Antall visninger:
53511
Følg bloggen: