Logg inn:

Er det leder du er?
Knut Rune Johansson, Tirsdag 27. november 2017.
Hunder skal være lydige, hva med barn?

Det å tro at norsk barnehagelærerutdanning utdanner ledere kan være det største selvbedrag vi gjør i vår bransje. Både pedagoger og assistenter er ledere i en barnehage. Derfor trenger ikke barnehagene flere hender, men flere dyktige ledere som kan erstatte de som ikke fungerer. Problemet er at det ikke finnes mange gode nok lederemner, og derfor vil de fleste barnehager aldri kunne bli den beste utgaven av seg selv.

Hvor mange ganger har jeg ikke hørt av nyutdannede barnehagelærere at ledelse hadde de ingenting om eller svært lite av i utdannelsen sin. Mange av de ser ikke seg selv som ledere.

Jeg spurte dem om hvorfor de valgte å bli barnehagelærer og leder? Det er bare veldig unntaksvis jeg får svar, og enda sjeldnere gode svar. Det oppleves av meg som ureflektert.  Hva ville de med utdannelsen sin?

Videre spurte jeg om hvorfor barn og voksne skal følge dem som ledere? Da blir svarene enda vagere og ofte helt fraværende. Mange forvekslet administrasjon med ledelse, og trodde de at ledelse var noe annet enn å skaffe seg følgere? De forventet at planer og strukturer skulle ta fra dem ansvar i å stille krav til medarbeidere, være et inderlig og spennende menneske for barna, ta de alvorlige samtalene og utfordre foreldre i sin foreldrerolle?

Er barnehagen i ferd med å bli en arena hvor vi måler det som ikke er viktig, og måler ikke det som er viktig, nemlig relasjoner. Relasjoner som handler om barns definisjonsmakt og meningsskapende opplevelser i møte med hverandre som mennesker. Hvor vi i et ledelsesperspektiv løfter fram det menneskelige og relasjonelle i stedet for det rent fysiske og rasjonelle.

Hvorfor kan man ikke utdanne seg til en god leder? Fordi ledelse er knyttet til det menneske du er. Dine holdninger og dine verdier. Disse er veldig fastlagt i det du trer inn i de voksnes verden. Autentiske ledere vil lede for noe de tror på, ellers så vil de ikke lede. Samtidig vil de lede for noe utover dem selv. De har en agenda, og i barnehagesammenheng dreier dette seg om inderlighet og kampvilje for barnas beste. Mange av disse godt fungerende lederne har en kongstanke. De kan tydelig artikulere den, de vet derfor hvorfor de valgte å bli leder og de vet hvorfor noen vil følge dem.


Ledelse er knyttet til ditt levde liv, og derfra springer ledernes kongstanker ut. Tydelighet på hva de vil med livet sitt, og hva de vil til fellesskapets beste. Deres personlige mål er nødvendigvis ikke materialisert i egen vinning og harde verdier, men en personlig indre følelsesmessig tilfredsstillelse av å lykkes med og for andre.

De er modige og satser det som satse må for å oppnå sine kongstanker. De forstår meget godt den dagen de har kommet til veis ende i sin ledergjerning, nemlig når de ikke får lede for det de vil.

De er inkluderende og gode på å transformere barnehagens kongstanke/visjon over til det enkelte barns og den enkelte ansattes ønsker og behov. Vi husker sikkert alle fra skoledagene (kanskje barnehagedagene) hvilken lærer vi fulgte og hvorfor han ble fulgt. Det var ikke nødvendigvis kunnskap tilegnet på lærerhøyskolen.

Videre er det slik at de fleste gode ledere er karismatiske og tydelige. De er gode på å styre prosesser og gjøre nødvendige endringer mot mål og resultater. De tenker langsiktig og vet inderlig vel at mennesker lever hele døgnet med hele seg. De er nødvendigvis ikke opptatt av metoder hvor livet leves stykkevis og delt. De søker kaos. Ikke for kaosets skyld, men de vet at kaos kan medføre nødvendige endringer. De stiller de yrkeskritiske spørsmålene og utfordrer etablerte sannheter. Er ikke alltid opptatt av rett og galt, men viser nysgjerrighet, forsker- og skapertrang. Andre barnehageansatte vil ha lydige barnDe gode barnehagearbeiderne framstår i sitt lederskap med et sterkt ønske om at barn skal bli ansvarlige.

Gode ledere kan tvile, og de kan tvile åpenlyst, men de tviler aldri på egen tvil! De kan falle for en annens livsverk, men skal de leve må de leve for sitt eget. Slik står det skrevet i Ibsens Kongs-emnene.

Så til syvende og sist dreier altså ditt lederskap seg om hvem du er, hva du vil med barn, om du våger det ukjente i lederskapet og har vilje til å trosse autoriteter og etablerte sannheter. Uten disse egenskapene kan du komme til å ofre barndommen på plikten og lydighetens alter som en annen murstein i veggen……..og de er det nok av der ute. Bare plukk!

Dersom ikke: Vær modig!

 

28.11.17, Knut Rune Johansson

DIN KOMMENTAR
 
 
 
Knut Rune Johansson
Jeg har et skråblikk på barnehagen. Har alltid ønsket å utfordre etablerte sannheter, og er opptatt av at vi alle viser mot og risiko for å lykkes i arbeidet med barna. Jeg ønsker å få slutt på at det som er til barns beste blir definert ut i fra hva som er de voksnes behov og ønsker for seg selv. Jeg er ingen pausefisk, og jeg vil ha kollegaer som tenker sjøl. Utdannet førskolelærer i 1979. Har eksamener fra ledelse og bedriftsøkonmiske fag på BI, høyskoleutdanning i veiledning, prosjektarbeid og offentlig forvaltning. Hatt styreverv i bedrifter og idealistiske organisasjoner. Mange år med skiftarbeid i fabrikk, og i databransjen. 30 år som barnehagelærer og styrer i barnehager, offentlige og private. Skrevet 4 bøker hvor blant annet en handler om modig ledelse i barnehagen og en annen handler om hva vi vil med barn.
Antall visninger:
53513
Følg bloggen: